Freimaurer / Vrijmetselarij / Maçonnerie / Masonic

Cloisonnétegel van de Porceleyne Fles te Delft
ingelijst in objektraam, tegel 14×14 het geheel 25×25 cm.
€ 295,-

De vrijmetselarij is een genootschap dat door middel van de rede en de filosofische benadering naar een betere maatschappij streeft. Men werkt aan opbouw van morele waarden van ons menszijn. Dit genootschap bestaat wereldwijd en is sinds de 18e eeuw vertegenwoordigd in Nederland. De betekenis der symbolen en attributen ligt besloten in de benaming „vrijmetselarij“ en zijn o.a. winkelhaak, passer en metselaarsgereedschap. Men bouwt immers aan een humaan ideaal.

De symbolen op deze historische tegel zijn alsvolgt;
W.K.S. betekent Wijsheid, Kracht, Schoonheid.
De cijfers 5756 : 5931 zijn jaartallen die men in de vrijmetselarij hanteert. Verminderd met 4000 worden deze 1756 (oprichting in Nederland) en 1931 (175e jubileumsjaar)
Aanvullende uitleg van de symbolen is op te vragen bij Galerie K

← Neu-eingetroffen