Jacques Zwijsen 1894 – 1973

Jacques Zwijsen "Parisienne"

35×24 cm. Öl/Holz

verkauft

Biografie:

  • Jacques Zwijsen 1894-1973
  • Na verscheidene leergangen en behaalde aktes wordt Zwijsen in 1920 tekenleraar aan het St.Joriscollege en St.Catharinalyceum te Eindhoven. Hij schildert tijdens zijn reizen in België, Frankrijk en Spanje uiteenlopende onderwerpen. Zelfs een portret van mgr. Jansen, aartsbisschop van Utrecht. Genoemd portret moet wel in tegenstelling staan tot het hier aangeboden portret van de frivole Parijse dame met de typische „van Dongen“ ogen.

    JACQUES ZWIJSEN FRIVOOL SCHILDER

    ← Modern