Han van Meegeren 1889 – 1947

Han van Meegeren "Bub"


signiert „H A van Meegeren“
verkauft

Biografie:

 • Henricus Antonius (Han)van Meegeren Deventer 1889-1947 Amsterdam
 • Han van Meegeren war ein niederländischer Maler und gilt als einer der genialster Kunstfälscher des 20. Jahrhundert. Studierte Architektur und Kunst. Hatte eine Professur an der Kunstakademie inne. 1916 stellte er seine ersten Bilder im „Kunstzaal Pictura“ in Den Haag aus. Bekam Aufträge aus den Kreisen der englischen und amerikanischen Highsociety an der Côte d’Azur. In 1937 malte er das Bild „Christus und die Jünger in Emmaus“ er versah es mit der Signatur von Jan Vermeer und verkaufte es als echter Vermeer für 550.000 Gulden an das Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Hermann Göring kaufte in 1942 die Vermeer-Fälschung „Christus und die Ehebrecherin“ für 1,65 Millionen.

  Das hier angebotene Werk ist von van Meegeren gemalt und signiert mit seine eigene Unterschrift. Es ist also keine Fälschung

  NEDERLANDS

  Henricus Antonius van Meegeren was een Nederlands kunstschilder en kunstvervalser. Hij werd vooral bekend door zijn vervalsingen van werken van Vermeer.
  Han van Meegeren ontwikkelde een grote vaardigheid in tekenen, schilderen, etsen en aquarellen en had grote belangstelling voor de Nederlandse klassieke schilders. Zijn vader was zeer gekant tegen zijn werk als schilder. Als hij zijn zoon betrapte moest deze strafregels schrijven: Ïk ben niets, ik weet niets, ik kan niets“.
  Van 1907 tot 1913 studeerde hij op aandringen van zijn vader bouwkunde aan wat toen de Technische Hoogeschool van Delft heette. Hij maakt zijn studie niet af. Wel ontwierp hij tijdens zijn studie het aan de Sint-Huybrechtstoren grenzende clubhuis voor roeivereniging D.D.S. in Delft.
  Van Meegeren was een bijzonder nauwkeurig vervalser. Hij bedacht een methode om met bakeliet de verf na toepassing hard te laten worden alsof het eeuwen oud was. Nadat het schilderij af was, verhitte Van Meegeren het in een oven om de verf uit te laten harden, daarna rolde hij het over een cilinder om het een licht craquelé te geven en waste het later met zwart inkt in om de barstjes te vullen.

  Het hier aangeboden werk is door Han van Meegeren geschilderd en gesigneerd met zijn eigen handtekening. Het is dus geen vervalsing.

  ← Impressionismus